Obsah

Szerződések, megrendelések, számlák

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.12.2017

Zmluva

530/2017

20,00 EUR

Erika Križanová

Mesto Sládkovičovo

13.12.2017

Zmluva

529/2017

20,00 EUR

Attila Srejner

Mesto Sládkovičovo

08.12.2017

Dodatok z zmluve o poskytovaní verejných služieb

528/2017

1,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Mesto Sládkovičovo

07.12.2017

Zmluva o poskytnutí grantu č. BekaertPP17_003

527/2017

1 000,00 EUR

Nadácia Pontis

Mesto Sládkovičovo

30.11.2017

Zmluva o dielo

526/2017

1 500,00 EUR

Patrik Vyskočil

Mesto Sládkovičovo

28.11.2017

Zmluva

525/2017

20,00 EUR

Erika Križanová

Mesto Sládkovičovo

28.11.2017

Zmluva

524/2017

20,00 EUR

Attila Srejner

Mesto Sládkovičovo

28.11.2017

Nájomná zmluva č. 405/207/15

523/2017

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Ladislav Karika

28.11.2017

Nájomná zmluva č. 405/207/8

522/2017

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Ing. Alexandra Csanakyová

28.11.2017

Nájomná zmluva č. 405/208/13

521/2017

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Monika Szászová

28.11.2017

Zmluva o zverení majetku do správy

520/2017

Neuvedené

Technické služby Sládkovičovo

Mesto Sládkovičovo

28.11.2017

Zmluva o výpožičke výstavy

519/2017

Neuvedené

OZ PONVAGLI

Mesto Sládkovičovo

28.11.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku

518/2017

284 770,27 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Sládkovičovo

23.11.2017

Dohoda č. 17/05/010/41

517/2017

Neuvedené

UPSVaR Galanta

Mesto Sládkovičovo

23.11.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.09.2017

516/2017

71 095,07 EUR

Savingplus spol. s r.o.

Mesto Sládkovičovo

16.11.2017

Rámcová dohoda

515/2017

5 161,82 EUR

TRIPSY s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

16.11.2017

Zmluva o výpožičke

514/2017

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Klára Maceková

16.11.2017

Zmluva o výpožičke

513/2017

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Etela Slivová

16.11.2017

Zmluva o výpožičke

512/2017

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Viktor Lenárt

16.11.2017

Zmluva o výpožičke

511/2017

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Renata Kormanová

16.11.2017

Zmluva o výpožičke

510/2017

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Miroslav Kriška

16.11.2017

Zmluva o výpožičke

509/2017

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Karol Deák

16.11.2017

Zmluva o výpožičke

508/2017

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Ing. Pavol Doval

16.11.2017

Zmluva o výpožičke

507/2017

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Pavol Németh

16.11.2017

Zmluva o výpožičke

506/2017

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Štefan Horváth

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: