Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
27.05.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

53/2020

303 131,42 EUR

Mesto Sládkovičovo

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

25.05.2020

Dodatok č. 4 k zmluve č. OÚ-GA-OKR-2015/006625-14 o výpožičke.

52/2020

6 351,54 EUR

Mesto Sládkovičovo

Okresný úrad Trnava

20.05.2020

Zmluva o dielo č. 02/2018 na zhotovenie projektu stavby

51/2020

13 500,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

AP-Projekt spol. s r. o.

20.05.2020

Zmluva o poskytnutí finančnnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2020

50/2020

500,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Občianske združenie Ponvagli

18.05.2020

Nájomná zmluva

49/2020

18 000,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

LP Promotion, s.r.o.

18.05.2020

Kúpna zmluva

48/2020

16 620,12 EUR

Mesto Sládkovičovo

LP Promotion, s.r.o.

18.05.2020

Kúpna zmluva

47/2020

8 860,20 EUR

Mesto Sládkovičovo

LP Promotion, s.r.o.

18.05.2020

Dodatok k Dohode o voliteľnom programe Magenta office

46/2020

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

Slovak Telekom a.s.

18.05.2020

Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb

45/2020

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

Slovak Telekom a.s.

13.05.2020

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

44/2020

24 228,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

HajPo, s.r.o.

07.05.2020

Zmluva o bežnom účte

43/2020

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

VÚB, a.s.

07.05.2020

Zmluva o dielo

42/2020

117 503,38 EUR

Mesto Sládkovičovo

Savingplus spol. s r.o.

28.04.2020

Nájomná zmluva č. 405/207/4 na opakovaný nájom č. 3

41/2020

65,72 EUR

Peter Hulín

Mesto Sládkovičovo

28.04.2020

Nájomná zmluva č. 404/206/14 na opakovaný nájom č. 3

40/2020

90,95 EUR

Tomáš Nedecký

Mesto Sládkovičovo

28.04.2020

Nájomná zmluva č. 404/206/6 na opakovaný nájom č. 2

39/2020

90,95 EUR

Erika Blahová

Mesto Sládkovičovo

28.04.2020

Nájomná zmluva č. 404/205/20 na opakovaný nájom č. 4

38/2020

65,72 EUR

Monika Kramaricsová

Mesto Sládkovičovo

28.04.2020

Nájomná zmluva 404/205/10 na opakovaný nájom č. 4

37/2020

65,72 EUR

Miloslava Nagyová

Mesto Sládkovičovo

23.04.2020

Zmluva o spolupráci - Projekt - Rozšírenie kapacity MŠ Fučíkova výstavbou nového objektu

36/2020

2 300,00 EUR

TRIUS FINANCE s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

17.04.2020

Kúpna zmluva

35/2020

164,50 EUR

Mesto Sládkovičovo

SEMA HŠ s.r.o.

07.04.2020

Zmluva o bežnom účte

34/2020

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

VÚB, a.s.

02.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

33/2020

3 000,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

25.03.2020

Nájomná zmluva č. 404/206/1 na opakovaný nájom č. 1

32/2020

170,95 EUR

Mesto Sládkovičovo

Ivana Lachatová

18.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky

31/2020

541 072,18 EUR

Mesto Sládkovičovo

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR

09.03.2020

Zmluva o bežnom účte

30/2020

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

VÚB, a.s.

09.03.2020

Zmluva o bežnom účte

29/2020

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

VÚB, a.s.

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: