Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
21.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022

19/2022

4 700,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Stolnotenisový oddiel TJ Slavoj

17.02.2022

Zmluva o dielo č. 22002

18/2022

347 999,16 EUR

Mesto Sládkovičovo

Šaliga s.r.o.

10.02.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

17/2022

590,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Galileo Corporation s.r.o.

09.02.2022

Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej pôžičky

13/2022

300,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Renata Mucsková

08.02.2022

Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o spolupráci

15/2022

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

Slovak Telekom a.s.

08.02.2022

Rámcová dohoda výdajníkov vody

14/2022

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

Aquaservis Slovakia s.r.o.

03.02.2022

Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom využívaní športovej infraštruktúry

12/2022

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

Spojená škola

03.02.2022

Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom využívaní športovej infraštruktúry

11/2022

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

ZŠ s materskou školou Sándora Petőfiho s vjm Sládkovičovo

03.02.2022

Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom využívaní športovej infraštruktúry

10/2022

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

Súkromná stredná odborná škola

03.02.2022

Nájomná zmluva č. 405/208/11 na opakovaný nájom č. 6

09/2022

230,25 EUR

Mesto Sládkovičovo

Silvia Gálová

03.02.2022

Nájomná zmluva č. 405/208/4 na opakovaný nájom č. 6

08/2022

230,25 EUR

Mesto Sládkovičovo

Martina Bosáková Hodúrová

03.02.2022

Nájomná zmluva č. 405/207/3 na opakovaný nájom č. 6

07/2022

170,95 EUR

Mesto Sládkovičovo

Zuzana Kurtinová

03.02.2022

Nájomná zmluva č. 404/206/5 na opakovaný nájom č. 6

06/2022

205,25 EUR

Mesto Sládkovičovo

Tibor Fehér

03.02.2022

Nájomná zmluva č. 405/205/5 na opakovaný nájom č. 6

05/2022

115,72 EUR

Mesto Sládkovičovo

Gabriela Pavlíková

28.01.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnení opustených a túlavých psov a Zmluva o ich darovaní

04/2022

30,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Občianske združenie Zatúlané psíky Šaľa

27.01.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 119/2021

03/2022

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

AMAZON s.r.o.

24.01.2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

02/2022

268,42 EUR

Mesto Sládkovičovo

Západoslovenská distribučná a.s.

12.01.2022

Kúpna zmluva

01/2022

581,75 EUR

Mesto Sládkovičovo

Ing. Anton Szabó

30.12.2021

Nájomná zmluva č. 2/2018 na opakovaný nájom č. 1

196/2021

215,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Kollerová Iveta

30.12.2021

Nájomná zmluva č. 1/2018 na opakovaný nájom č. 1

195/2021

215,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Katarína Poláčeková

30.12.2021

Nájomná zmluva č. 405/208/14 na opakovaný nájom č. 2

194/2021

170,95 EUR

Mesto Sládkovičovo

Ing. Monika Danová

30.12.2021

Nájomná zmluva č. 404/206/3 na opakovaný nájom č. 3

193/2021

232,25 EUR

Mesto Sládkovičovo

Júlia Ramić

30.12.2021

Nájomná zmluva č. 405/208/3 na opakovaný nájom č. 3

192/2021

200,25 EUR

Mesto Sládkovičovo

Katarína Čermáková

30.12.2021

Nájomná zmluva č. 405/207/13 na opakovaný nájom č. 5

191/2021

150,95 EUR

Mesto Sládkovičovo

Jana Rekenyová

30.12.2021

Nájomná zmluva č. 405/208/9

190/2021

230,25 EUR

Mesto Sládkovičovo

Nikolas Benedék

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: