Navigácia

Obsah

Kalendár akcií

25.10.2018

Halloween 1

Halloween

Základná škola K. Kuffnera a Združenie rodičov ZŠ K. Kuffnera vás pozýva na Lampiónový sprievod dňa 25. októbra 2018 (vo štvrtok). Začne o 18.00 hod. pred budovou ZŠ K. Kuffnera, bude pokračovať mestom a skončí pred Inovatechom, kde je pre vás pripravený halloweensky program s animátormi a vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu halloweensku tekvicu. Svoje tekvicové výtvory môžete nosiť do Inovatechu do 24. októbra 2018. Najzaujímavejšie budú odmenené.

Detail

27.10.2018

XX. Jubilejné celoštátne stretnutie citarových súborov 1

XX. Jubilejné celoštátne stretnutie citarových súborov

MO Csemadoku vás srdečne pozýva na XX. Jubilejné celoštátne stretnutie citarových súborov, ktoré bude dňa 27.10.2018 v Inovatechu v čase od 11.00 hod. do 22.00 hod.

Detail

01.11.2018

Pamiatka zosnulých 1

Pamiatka zosnulých

Mesto Sládkovičovo a Zbor pre občianske záležitosti v Sládkovičove usporiada v Dome smútku v Sládkovičove spomienkové podujatie pri príležitosti Pamiatky zosnulých vo štvrtok 1. novembra 2018 o 16.00 hod. k ucteniu 10. výročia úmrtia a o 17.00 hod. k ucteniu 5 výročia úmrtia.

Detail

Aktuálne informácie

17.09.2018

História a súčasnosť mestského parku v Sládkovičove

História Parková plocha bola založená v roku 1867. Pochádza z doby po založení cukrovaru. Historické mapy ani dokumenty tu nenaznačujú existenciu koncepčne navrhovanej záhrady alebo parku. Priestor za kúriou panstva bol totiž primárne určený pre hospodárske objekty - stodolu tvare kríža, stajne pre kone a dobytok, kočiareň, ľadovne, pivnice, dielne a šopy. Poslednou dodnes zachovalou súčasťou bývalého hospodárstva je murovaná sýpka v južnej polovici plochy. Výrazné úpravy sa na území parku realizovali počas obdobia rekonštrukcie kaštieľa a výstavby mauzólea Kuffnerovcov.

Detail

05.09.2018

Oznámenie o zahájení prác na asfaltovaní miestnej komunikácie

Mesto Sládkovičovo, oznamuje obyvateľom, že zajtra 6.9.2018, budú zahájené práce na asfaltovaní miestnej komunikácie na úseku Technické služby Sládkovičovo až železničná stanica. Žiadame Vás, aby ste na danom úseku neparkovali.

Detail

04.09.2018

Mení sa harmonogram prác stavby "Budovanie optickej siete v Sládkovičove"

Dňa 15.05.2018 sme zverejnili informáciu o budovaní optickej siete v Sládkovičove. Žiaľ, práce nepostupujú podľa pôvodného harmonogramu. Po rokovaní s investormi stavby, dodávateľ predložil na MÚ Sládkovičovo prepracovaný harmonogram výstavby

Detail

03.09.2018

Oznámenie o zahájení prác na sídlisku J. Dalloša

Mesto Sládkovičovo, oznamuje obyvateľom sídliska Jána Dalloša, že zajtra 4.9.2018, budú zahájené práce na parkovisku medzi bytovými domami so súpisnými číslami 1351, 1352 a 1353. Žiadame Vás, aby ste uvoľnili parkovisko medzi bytovými domami.

Detail

20.07.2018

Revitalizácia chráneného územia – Sládkovičovského parku

V tomto roku bola zahájená príprava projektovej dokumentácie Revitalizácia Sládkovičovského parku. V tejto veci sa dňa 06.06.2018 konalo koordinačné stretnutie dotknutých orgánov štátnej správy a ochrany prírody, odborne spôsobilej projektantky Ing. Tamary Reháčkovej a pracovníkov MÚ Sládkovičovo. Predmetom rokovania bolo dohodnutie postupu pri príprave projektovej dokumentácie a následne pri realizácii prác „Revitalizácia chráneného územia – Sládkovičovský park“.

Detail

Oznamy

15.10.2018

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina a Zbor pre občianske záležitosti s hlbokým zármutkom oznamujú obyvateľom,  že dňa 12. októbra 2018 vo veku 66 rokov zomrela občianka nášho mesta Alžbeta Chityelová, rodená Bondorová.

Detail

10.10.2018

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina a Zbor pre občianske záležitosti s hlbokým zármutkom oznamujú obyvateľom,  že dňa 7. októbra 2018 vo veku 64 rokov zomrel občan nášho mesta Ferdinand Patzelt.

Detail

08.10.2018

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 3. októbra 2018 vo veku 47 rokov zomrel občan nášho mesta Róbert Bende.

Detail

Úradná tabuľa

21.09.2018 - 15.11.2018

Výzva na vykonanie deratizácie