Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove

Pozývame vás na 28. zasadnutie MZ v Sládkovičove, ktoré bude dňa 18. októbra 2017 (v stredu) o 17.00 hod. v rokovacej miestnosti TI Inovatech. Pozvánka a program

Vyvesené: 9. 10. 2017

Dátum zvesenia: 19. 10. 2017

Späť