Obsah

Spoločenská kronika

Zomreli

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina a Zbor pre občianske záležitosti s hlbokým zármutkom oznamujú obyvateľom, že dňa 20. januára 2018 vo veku 75 rokov zomrel občan nášho mesta PaedDr. Štefan Rekeň. Posledná rozlúčka so zosnulým sa koná dňa 24. januára 2018 (v stredu) o 14.30 hodine v Dome smútku v Sládkovičove. Česť jeho pamiatke!
celý text

ostatné | 22. 1. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 20. januára 2018 vo veku 66 rokov zomrela bývalá občianka nášho mesta Mária Megová, rodená Sárkányová. Posledná rozlúčka so zosnulou sa koná dňa 23. januára 2018 (v utorok) o 14.30 hodine v Novom cintoríne v Galante. Česť jej pamiatke! celý text

ostatné | 22. 1. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 11. januára 2018 vo veku 91 rokov zomrela občianka nášho mesta Oľga Púčeková, rodená Kratochvíľová. Posledná rozlúčka so zosnulou sa koná dňa 18. januára 2018 (vo štvrtok) o 12.00 hodine v Dome smútku v Seredi. Česť jej pamiatke! celý text

ostatné | 15. 1. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 13. januára 2018 vo veku 82 rokov zomrela občianka nášho mesta Gizela Kariková, rodená Szabová. Posledná rozlúčka so zosnulou sa koná dňa 17. januára 2018 (v stredu) o 14.00 hodine v Dome smútku v Sládkovičove. Česť jej pamiatke! celý text

ostatné | 15. 1. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina a Zbor pre občianske záležitosti s hlbokým zármutkom oznamujú obyvateľom,  že dňa 11. januára 2018 vo veku  61 rokov zomrela občianka nášho mesta Mária Adamčíková, rodená Štifnerová. Posledná rozlúčka so zosnulou sa koná dňa 15. januára 2018 (dnes) o 14.00 hodine v Dome smútku v Sládkovičove. Česť jej pamiatke! celý text

ostatné | 15. 1. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 12. januára 2018 vo veku 87 rokov zomrela občianka nášho mesta Mária Feješová, rodená Mičková. Posledná rozlúčka so zosnulou sa koná dňa 16. januára 2018 (v utorok) o 14.00 hodine v Dome smútku v Sládkovičove. Česť jej pamiatke! celý text

ostatné | 15. 1. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina a Zbor pre občianske záležitosti s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 03. januára 2018 vo veku 85 rokov zomrel občan nášho mesta Karol Szilágyi. celý text

ostatné | 4. 1. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 02. januára 2018 vo veku 94 rokov zomrel občan nášho mesta MUDr. Laurinec Puček. celý text

ostatné | 4. 1. 2018 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 20. decembra 2017 vo veku 76 rokov zomrel občan nášho mesta Mikuláš Takács. celý text

ostatné | 21. 12. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 20. decembra 2017 vo veku 67 rokov zomrela občianka nášho mesta Valéria Sidová. celý text

ostatné | 21. 12. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 19. decembra 2017 vo veku 87 rokov zomrela občianka nášho mesta Anna Frantová, rodená Sláviková. celý text

ostatné | 19. 12. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 14. decembra 2017 vo veku 91 rokov zomrel občan nášho mesta Oskar Jung. celý text

ostatné | 15. 12. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 6. decembra 2017 vo veku 86 rokov zomrela občianka nášho mesta Aranka Botlová, rodená Bobálová. celý text

ostatné | 7. 12. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 18. novembra 2017 vo veku 75 rokov zomrela občianka nášho mesta Marta Antalová, rodená Katonová. celý text

ostatné | 20. 11. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 14. novembra 2017 vo veku 66 rokov zomrela bývalá občianka nášho mesta Klára Kiššová, rodená Pethőová. celý text

ostatné | 16. 11. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina a Zbor pre občianske záležitosti s hlbokým zármutkom oznamujú obyvateľom,  že dňa 11. novembra 2017 vo veku nedožitých 65 rokov zomrela občianka nášho mesta Katarína Hrbánová, rodená Krivošeková. celý text

ostatné | 14. 11. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 16. októbra 2017 vo veku 53 rokov zomrela bývalá občianka nášho mesta Viola Linková, rodená Šetétová. celý text

ostatné | 10. 11. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 8. novembra 2017 vo veku 87 rokov zomrel občan nášho mesta Alfréd Bačo. celý text

ostatné | 8. 11. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 5. novembra 2017 vo veku 59 rokov zomrel občan nášho mesta Ľudovít Mezei. celý text

ostatné | 7. 11. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 2. novembra 2017 vo veku 79 rokov zomrel bývalý občan nášho mesta Viliam Križan. celý text

ostatné | 6. 11. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 26. októbra 2017 vo veku 56 rokov zomrel občan nášho mesta Gabriel Krakovik. celý text

ostatné | 30. 10. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina a Zbor pre občianske záležitosti s hlbokým zármutkom oznamujú obyvateľom,  že dňa 24. októbra 2017 vo veku 86 rokov zomrel občan nášho mesta Alexander Tóth. celý text

ostatné | 25. 10. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 23. októbra 2017 vo veku 56 rokov zomrela bývalá občianka nášho mesta Iveta Lanczová, rodená Mišovičová. celý text

ostatné | 24. 10. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina a Zbor pre občianske záležitosti s hlbokým zármutkom oznamujú obyvateľom,  že dňa 19. augusta 2017 vo veku 77 rokov zomrel bývalý občan nášho mesta Alexander Holub. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 14. septembra 2017 vo veku nedožitých 74 rokov zomrel občan nášho mesta Anton Nikoš. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 16. septembra 2017 vo veku 61 rokov zomrel občan nášho mesta Karol Lau. celý text

ostatné | 18. 9. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 12. septembra 2017 vo veku 74 rokov zomrel občan nášho mesta Ján Šimurda. celý text

ostatné | 13. 9. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 9. septembra 2017 vo veku 81 rokov zomrel bývalý občan nášho mesta Alexander Horváth. celý text

ostatné | 11. 9. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 31. augusta 2017 vo veku nedožitých 93 rokov zomrela občianka nášho mesta Alžbeta Zelmanová, rodená Gemeriová.

celý text

ostatné | 31. 8. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 28. augusta 2017 vo veku 70 rokov zomrela občianka nášho mesta Helena Čambalová, rodená Baničová. celý text

ostatné | 28. 8. 2017 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 4
posledná