Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

 

 

Ildikó Botló (č. d. 3)

výstavba

Čestné vyhlásenie k žiadosti o pridelenie bytu (editovateľné).doc Stiahnuté: 117x | 24.07.2017

Čestné vyhlásenie k žiadosti o pridelenie bytu.pdf Stiahnuté: 99x | 20.07.2017

Žiadosť o potvrdenie veku stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 78x | 24.07.2017

Žiadosť o potvrdenie veku stavby.pdf Stiahnuté: 81x | 20.07.2017

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v Sládkovičove (editovateľné).doc Stiahnuté: 110x | 24.07.2017

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v Sládkovičove.pdf Stiahnuté: 101x | 20.07.2017

Žiadosť o súhlas na povolenie a umiestnenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (editovateľné).doc Stiahnuté: 86x | 24.08.2017

Žiadosť o súhlas na povolenie a umiestnenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf Stiahnuté: 86x | 24.08.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla (editovateľné).doc Stiahnuté: 85x | 24.07.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf Stiahnuté: 91x | 20.07.2017

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska (editovateľné).doc Stiahnuté: 86x | 24.07.2017

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska.pdf Stiahnuté: 93x | 20.07.2017

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (editovateľné).doc Stiahnuté: 92x | 24.07.2017

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie.pdf Stiahnuté: 99x | 20.07.2017

RNDr. Emília Barteková (č. d. 3)

životné prostredie

Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a prevádzke služieb Stiahnuté: 86x | 20.07.2017

Oznámenie výrubu drevín Stiahnuté: 107x | 20.07.2017

Žiadosť o potvrdenie veku stavby Stiahnuté: 97x | 20.07.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 121x | 20.07.2017

Mária Srejnerová (č. d. 15)

Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí.pdf Stiahnuté: 92x | 20.07.2017

Priznanie k dani za psa (editovateľné).pdf Stiahnuté: 95x | 20.07.2017

Stránka