Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

 

 

Ildikó Botló (č. d. 3)

výstavba

Čestné vyhlásenie k žiadosti o pridelenie bytu (editovateľné).doc Stiahnuté: 62x | 24.07.2017

Čestné vyhlásenie k žiadosti o pridelenie bytu.pdf Stiahnuté: 44x | 20.07.2017

Žiadosť o potvrdenie veku stavby (editovateľné).doc Stiahnuté: 28x | 24.07.2017

Žiadosť o potvrdenie veku stavby.pdf Stiahnuté: 32x | 20.07.2017

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v Sládkovičove (editovateľné).doc Stiahnuté: 54x | 24.07.2017

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v Sládkovičove.pdf Stiahnuté: 47x | 20.07.2017

Žiadosť o súhlas na povolenie a umiestnenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (editovateľné).doc Stiahnuté: 35x | 24.08.2017

Žiadosť o súhlas na povolenie a umiestnenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf Stiahnuté: 34x | 24.08.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla (editovateľné).doc Stiahnuté: 36x | 24.07.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf Stiahnuté: 45x | 20.07.2017

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska (editovateľné).doc Stiahnuté: 39x | 24.07.2017

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska.pdf Stiahnuté: 42x | 20.07.2017

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (editovateľné).doc Stiahnuté: 43x | 24.07.2017

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie.pdf Stiahnuté: 42x | 20.07.2017

RNDr. Emília Barteková (č. d. 3)

životné prostredie

Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a prevádzke služieb Stiahnuté: 41x | 20.07.2017

Oznámenie výrubu drevín Stiahnuté: 59x | 20.07.2017

Žiadosť o potvrdenie veku stavby Stiahnuté: 50x | 20.07.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 66x | 20.07.2017

Mária Srejnerová (č. d. 15)

Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí.pdf Stiahnuté: 38x | 20.07.2017

Priznanie k dani za psa (editovateľné).pdf Stiahnuté: 42x | 20.07.2017

Stránka