Navigácia

Obsah

Dokumenty

ÚPN

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo, Dodatok 2/2016 - 1. časť - smerná časť Stiahnuté: 53x | 17.08.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo. Dodatok 2/2016 - 2. časť - záväzná časť Stiahnuté: 74x | 17.08.2017

IBV Budovateľská Stiahnuté: 43x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2 Stiahnuté: 44x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2a Stiahnuté: 44x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2b Stiahnuté: 45x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 3b Stiahnuté: 35x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Stiahnuté: 28x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Stiahnuté: 22x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Stiahnuté: 28x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Stiahnuté: 51x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Stiahnuté: 40x | 22.06.2017

ÚPN Sládkovičovo – Komplexný návrh Stiahnuté: 45x | 22.06.2017

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Stiahnuté: 59x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Stiahnuté: 67x | 22.06.2017

Ostatné

Dodatok_č.1_k_Štatútu_Redakčnej_rady_ Života_v_Sládkovičove_cenník Stiahnuté: 33x | 23.06.2017

Dodatok_č_2_k_štatútu_Redakčnej rady_Života_v_Sládkovičove Stiahnuté: 29x | 23.06.2017

Kolektívna zmluva 2012 Stiahnuté: 22x | 23.06.2017

Kolektívna zmluva 2013 Stiahnuté: 28x | 23.06.2017

Organizačná štruktúra MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 25x | 23.06.2017

Stránka