Navigácia

Obsah

Dokumenty

ÚPN

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo, Dodatok 2/2016 - 1. časť - smerná časť Stiahnuté: 114x | 17.08.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo. Dodatok 2/2016 - 2. časť - záväzná časť Stiahnuté: 138x | 17.08.2017

IBV Budovateľská Stiahnuté: 74x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2 Stiahnuté: 103x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2a Stiahnuté: 80x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2b Stiahnuté: 95x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 3b Stiahnuté: 80x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Stiahnuté: 55x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Stiahnuté: 39x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Stiahnuté: 52x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Stiahnuté: 88x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Stiahnuté: 75x | 22.06.2017

ÚPN Sládkovičovo – Komplexný návrh Stiahnuté: 83x | 22.06.2017

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Stiahnuté: 138x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Stiahnuté: 104x | 22.06.2017

Ostatné

Dodatok_č.1_k_Štatútu_Redakčnej_rady_ Života_v_Sládkovičove_cenník Stiahnuté: 62x | 23.06.2017

Dodatok_č_2_k_štatútu_Redakčnej rady_Života_v_Sládkovičove Stiahnuté: 63x | 23.06.2017

Kolektívna zmluva 2012 Stiahnuté: 32x | 23.06.2017

Kolektívna zmluva 2013 Stiahnuté: 57x | 23.06.2017

Organizačná štruktúra MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 41x | 23.06.2017

Stránka