Navigácia

Obsah

Dokumenty

ÚPN

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo, Dodatok 2/2016 - 1. časť - smerná časť Stiahnuté: 7x | 17.08.2017

Územný plán mesta, zmeny a doplnky k ÚPN-M Sládkovičovo. Dodatok 2/2016 - 2. časť - záväzná časť Stiahnuté: 15x | 17.08.2017

IBV Budovateľská Stiahnuté: 12x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2 Stiahnuté: 6x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2a Stiahnuté: 13x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 2b Stiahnuté: 11x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Príloha 3b Stiahnuté: 6x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Návrh verejného technického vybavenia + doprava Stiahnuté: 8x | 17.08.2017

UPM Sládkovičovo – Oznam Stiahnuté: 5x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Stratégia rozvoja mesta Stiahnuté: 8x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Textová časť Stiahnuté: 14x | 22.06.2017

UPM Sládkovičovo – Záväzná časť Stiahnuté: 10x | 22.06.2017

ÚPN Sládkovičovo – Komplexný návrh Stiahnuté: 14x | 22.06.2017

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2008-2016 Stiahnuté: 5x | 22.06.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022 Stiahnuté: 13x | 22.06.2017

Ostatné

Dodatok_č.1_k_Štatútu_Redakčnej_rady_ Života_v_Sládkovičove_cenník Stiahnuté: 10x | 23.06.2017

Dodatok_č_2_k_štatútu_Redakčnej rady_Života_v_Sládkovičove Stiahnuté: 10x | 23.06.2017

Kolektívna zmluva 2012 Stiahnuté: 7x | 23.06.2017

Kolektívna zmluva 2013 Stiahnuté: 5x | 23.06.2017

Organizačná štruktúra MsÚ Sládkovičovo Stiahnuté: 5x | 23.06.2017

Stránka