Navigácia

Obsah

Oznamy

22.01.2018

Výzva na odstránenie stromov ohrozujúcich bezpečnosť prevádzky elektrického vedenia

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a porastov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení.

Detail

22.01.2018

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina a Zbor pre občianske záležitosti s hlbokým zármutkom oznamujú obyvateľom, že dňa 20. januára 2018 vo veku 75 rokov zomrel občan nášho mesta PaedDr. Štefan Rekeň. Posledná rozlúčka so zosnulým sa koná dňa 24. januára 2018 (v stredu) o 14.30 hodine v Dome smútku v Sládkovičove. Česť jeho pamiatke!

Detail

22.01.2018

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 20. januára 2018 vo veku 66 rokov zomrela bývalá občianka nášho mesta Mária Megová, rodená Sárkányová. Posledná rozlúčka so zosnulou sa koná dňa 23. januára 2018 (v utorok) o 14.30 hodine v Novom cintoríne v Galante. Česť jej pamiatke!

Detail

15.01.2018

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 11. januára 2018 vo veku 91 rokov zomrela občianka nášho mesta Oľga Púčeková, rodená Kratochvíľová. Posledná rozlúčka so zosnulou sa koná dňa 18. januára 2018 (vo štvrtok) o 12.00 hodine v Dome smútku v Seredi. Česť jej pamiatke!

Detail

15.01.2018

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 13. januára 2018 vo veku 82 rokov zomrela občianka nášho mesta Gizela Kariková, rodená Szabová. Posledná rozlúčka so zosnulou sa koná dňa 17. januára 2018 (v stredu) o 14.00 hodine v Dome smútku v Sládkovičove. Česť jej pamiatke!

Detail

Kalendár akcií

10.02.2018

Rodičovský ples ZŠ s MŠ S. Petőfiho s VJM 1

Rodičovský ples ZŠ s MŠ S. Petőfiho s VJM

Združenie rodičov Základnej školy s materskou školou Sándora Petőfiho s VJM vás srdečne pozýva na Rodičovský ples dňa 10. februára 2018 (v sobotu) o 19.00 hod. do jedálne Vysokej školy Danubius. Vstupné 20,- eur zahŕňa aperitív, pagáče, 2 večere, kávu, čaj a zákusky. O dobrú zábavu sa postará hudobná skupina Alf. O bohatú tombolu sa postaralo združenie rodičov.

Detail